Licentie
Sena en Buma/Stemra Sena
Dutch-Radio beschikt over een Sena-licentie. Sena regelt de (naburige) rechten van uitvoerend kunstenaars en platenproducenten. In de praktijk betekent dit dat zij toestemming verleent aan de 'gebruikers van muziek' namens deze 'makers van muziek'. SENA incasseert hiervoor vergoedingen en betaalt deze op basis van wettelijk goedgekeurde reglementen door aan haar rechthebbenden.
Buma/Stemra
Dutch-Radio beschikt over een Buma Stemra licentie. Buma/Stemra behartigt de belangen van muziekauteurs (componisten en tekstdichters) en -uitgevers in Nederland. Zij zorgt ervoor dat de muziekauteurs en - uitgevers een vergoeding ontvangen als hun creatie gebruikt wordt. Hiervoor bemiddelt Buma/Stemra tussen muziekauteurs en muziekgebruikers.